BİZ;
Tosgeb Derneği, Türkiye’deki belgeli ve belgesiz solucan gübresi üreticisi girişimcilerin kurduğu bir üreticiler meslek örgütüyüz. Tosgeb Derneği, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, İstanbul Dernekler Dairesi tarafından incelenerek 06 Mart 2017 tarih ve 34–230–065 numara ile onaylanmış ve 87385697–477.01.02.01 – E17449 sayılı geribildirim yazısı ile yürürlük kazanmıştır.

TOSGEB DERNEĞİ’NİN KURULUŞUNU SAĞLAYAN NEDENLER (…)

Bu işe yeni girmek isteyenler veya başlamış olup sağlıklı ve güvenilir bilgi bulamayanlar yasal süreçte işin geliştirilmesini sağlayacak hukuk olmaması gibi nedenlerle önemli sorunlar yaşadılar. Bu başıboşluk ve sahipsizlik üreticileri birleşmeye ve işi sürdürülebilir hale getirmek için örgütlenmeye zorunlu duruma getirdi. Belli bir zaman içinde birbiri ile iletişime geçen üreticiler bu düşüncelerini birbirlerine aktararak etkileşimde bulundular ve nihayet Antropolog ve Yorumcu Rasim Aydın’ın önderlik etmesi ile Türkiye Solucan Gübresi Üreticileri Eşgüdüm Birliği kavramı doğdu.

Birliğin hukuku yazıldıktan sonra İstanbul’da birlik için bir kuruluş sekreterliği oluşturuldu. Bağlantı sağlanan üreticilere davet yazısı gönderildi. 7 Ocak 2017 günü bu davete katılan üreticiler, bilginler ve ülkemizin tarım bürokrasisinden gelen üst düzey katılımcılarla ilk kurultay yapıldı. Kurultay sonrası ‘Tosgeb –Türkiye, Solucan Gübresi Üreticileri Derneği’ kuruldu.

AMACIMIZ
Türk ulusunun sağlıklı gıdaya erişimini sağlamaktır. Bunun için öncelikle toprağın düzenlenmesi organizmalar yönünden geliştirilmesi gerekir. Tosgeb üyelerinin ürettiği solucan gübresi ile Türkiye topraklarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

GÖREVİMİZ
Türk solucan gübresi üreticilerinin birliğini ifade eden Tosgeb Derneğinin varlığının dayanağı Türkiye Solucan Gübresi Üreticileri’dir. Dernek gücünü üyelerinden alır. Amacını gerçekleştirmek için bilimi tek yol gösterici olarak kabul eder.

Kimyasal gübrenin yan etkileri ile çoraklaşan topraklarımıza Solucan gübresi vererek organik madde yönünden zenginleşmesini sağlamaya adanmıştır.

Bunu başarmak için tarlacıları bilinçli gübre kullanımına özendirmeye ve ulusumuza sağlıklı gıda üretecek temeli oluşturmaya çalışır. Üyelerinin kabul edilebilir ölçütlerle üretim yapmasını sağlamak için üretim yöntemleri ve ölçütler geliştirmek için çalışır.

Çevresel evsel ve sığır atıklarını yığın çürütmesi yöntemiyle solucan yemine dönüştürülmesinden başlayarak organik gübreye dönüşene kadar olan süreci bilimin rehberliğinde düzenleyecek ve kabul edilebilir düzeye ulaşmış bu bilgiyi üyelerinin hizmetine sunar.

Bu yolla tüm üyelerinin organik nitelikli solucan gübresi üretmesini ve işlerini geliştirmesini destekler. Böylelikle üyelerinin ekonomiye katma değer sunmasını sağlar. Elde ettiği bağışları üreticilerin işleri geliştirmelerine destek olarak kullanır.

Solucan Gübresi iş kesiminin sağlıklı ve sürdürülebilir olması için hukuk oluşturulmasına, yürütmenin görevini sağlıklı sürdürebilmesi için yönetmelik oluşturulmasına katkı sağlar.