MİLLİYET – Tosgeb Doğu Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Erzincan’da Toplandı.

24 Kasım 2019 / Comments (0)

HABERLER

Ülkemizin etkin meslek örgütlerinden TOSGEB – Doğu Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Derneği’nin tartışma oturumu Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Pamir’in başkanlığında Erzincan’da yapıldı. Türkiye Solucan Gübresi Üreticileri Derneği – TOSGEB Genel Başkanı Rasim Aydın’ın da katılımı ile gerçekleşen tartışmada geniş bir üretici ve meraklı kesim bir araya geldi. 

Türkiye Solucan Gübresi Üreticileri Derneği TOSGEB’in Doğu Anadolu Solucan Gübresi üreticilerini örgütleyerek güçlendirmeyi amaçlayan girişimi nihayet gerçekleşti.

Kısa süre önce Erzincan halkının da yakından tanış olduğu Makine Mühendisi Bekir Pamir tarafından yasal kuruluşu gerçekleşen Bölgesel Solucan Gübresi Üreticileri Derneği’nin üretici ve meraklılara yönelik ilk tartışma oturumu 20 Eylül 2018 Perşembe akşamı saat 17:30 da Erzincan Makine Mühendisleri Odası Toplanma Salonunda yapıldı.

Oturuma bir mesaj gönderen TBMM Başkanı Sayın Binalı Yıldırım’da bir Erzincanlı olarak Türkiye Solucan Gübresi Derneği TOSGEB’in Başkanı sayın Rasim Aydın ve Bölgesel Solucan Gübresi Üreticileri Derneğinin Başkanı sayın Bekir Pamir’in Erzincan’daki yurttaşlarımız için iş yaratma çabalarından etkilenmemek mümkün değildir. Kendilerine teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Tartışma iki oturumda tamamlandı. Oturumu Tosgeb -Doğu Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Derneği Başkanı Yüksek Makine Mühendisi Bekir Pamir yönetirken, Tartışmaya Türkiye Solucan Gübresi Üreticileri Derneği Genel Başkanı Rasim Aydın’da katılarak üretici ve meraklıları bilgilendirdi.

Tartışma oturumunun açılışını yapan Tosgeb Doğu Anadolu Solucan Gübresi Üreticileri Derneği Başkanı Makine Mühendisi Bekir Pamir şunları söyledi “Merkezi İstanbul’da olan Türkiye Solucan Gübresi Üreticileri Derneği (TOSGEB)’nin şemsiyesi altında bir araya gelerek 16 Nisan 2018 tarihi itibariyle Erzincan’da “TOSGEB Doğu Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Derneği” başlığı altında örgütlendik.

Amacımız sağlıklı ve sürdürülebilir tarım için gerekli gübreyi kendi kaynaklarımızdan üreterek çiftçilere sunmaktır. Solucan gübresi ülkemizde yeni olsada 50 yıldan beri dünyanın diğer bazı ülkelerinde uzun yıllardan beri geleneksel yöntemlerle üretilmektedir.

Ancak girişimcilerin parasız olması ve örgütlenmeyi başaramaması nedeniyle arzu edilen gelişme sağlanamamıştır. Bizim bir şansımız var, Antropolog ve haberci, Rasim Aydın’ın önderliğinde bu yola çıktık.

O aynı zamanda 25 yıldan beri Tarımvizyon adlı dergiyi yurt çapında yayınlıyor. Çiftçileri tarım konusunda tohum konusunda bilgilendirerek uyarıyor. Bu açıdan onun bu işe gönül vermiş olması bizim için gerçekten bir kazanım.

Türkiye’de solucan gübresini de kapsayan yönetmelik Tosgeb derneğini oluşturan üyelerin öncülüğünde T.C.Tarım Bakanlığı’nın etkin çabaları ile 23 Şubat 2018’de yayınlanmıştır.

İş kesimimiz için birincil öneme sahip olan yönetmeliğimizin hazırlanmasında ve yayınlanmasında sizlerin huzurunda bazı bazı kişilere teşekkür etmeyi gerekli gördüm.

Yönetmeliğin oluşturulması için etkin çabalarından ötürü Genel Başkanımız Rasim Aydın’a ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Nedanlı, Selçuk Zoroğlu, Nazan Özdoğan, İbrahim Doğuş’a ve Bilim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Metin Turan, Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Batur Kulaksızoğlu, ve Denetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dulay’a ayrı/ayrı teşekkür ediyorum. Ancak bu yeter mi, yetmez. Bu çabalara T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM’den Daire Başkanı Metin Kaycıoğlu, ayrıca Yaşar Orhan ve Esin Mertol’a, Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Dairesi’nden Mustafa Bebek, Güzin Şahin ve Durmuş Kahveci’ye de sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü hepimizin önünü açan bu yönetmeliği bu ekip birlikte çalışarak iki yılda üretti” dedi.

Erzincan’daki Solucan gübresi üretiminin geliştirilmesi amacıyla örgütlendik. İlimizde kurulacak olan Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB’sinden bu iş kolu ile ilgili, Doğu Anadolu Bölgemize hitap edecek şekilde bir bütünleşik tesisin kurulması için 50 dönüm yerin planlamaya dahil edilmesi talep edilmiş, T.C. Gıda Tarım ve Ormancılık Bakanlığından olumlu görüş alınmıştır.

Üyelerimizle ve çeşitli fon, teşvik ve desteklerle hayata geçirilecek olan tesisin bölgemize ciddi bir katma değer sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan TOSGEB – Türkiye Solucan Gübresi Üreticileri Derneği Genel başkanı Rasim Aydın örgütlenme sürecini ve üreticilerin çabalarını özetleyerek, Bir ülkeyi diğerlerinden farklılaştıran şey girişimci sayısıdır.

Küreye şöyle bir bakınız, Afrika ve Hindistan zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasına rağmen bunları işleyecek geliştirecek insan kaynağı yaratamadığı için batılı sömürgecilerin kıskacına düşmüşler ve varlık üzerinde yaşayan fakirler haline gelmişlerdir. Ne yazık ki madencilik konusunda ülkemizde aynı kaderi paylaşmaktadır.

Ancak tamamen dışa bağımlı olduğumuz gübre iş kolunu yerli kaynaklardan beslenen bir yapıya kavuşturmaya ant içtik. Bunu bugün belki cebinde 5 kuruşu olmayan ancak bizim deyimimizle mangal gibi yüreği olan ve cesareti olan üreticilerimizle yapacağız. Bu kısır döngüyü kıracağız. İçinde bulunduğumuz ortamda yaşadığımız sorunları üreticiler olarak yine kendi kararlılığımızla aşacağız.

Kimyasal gübre ve ilaçla sürdürülebilir tarım adı altında dayatılan yazgıyı değiştirmek ve geleneksel tohumlarımızı koruyarak ve yeniden miktarlarını artırarak organik gıda üretiminin temelini yeniden inşa etmek gibi görünüşte bizi kat kat aşan hedefler koyduk.

Bugün 10 bin ton civarında olan üretim yıllık 6,5 milyon ton gübre ihtiyacı olan ülkemiz için devede tüy bile değil. Ancak bu yeni bir filiz ve yenilikçi bir ürün, tarlacılarımız bizleri benimsedikçe önümüzde engel kalmayacaktır.

TOSGEB Derneği bir avuç insanla yola çıktı. Ürüne kimlik kazandırmak ve üreticilerimizin ışığı olmak istedi. Solucan gübresi iş kesimi bu ışıkla yolunu bulacak ve yükselecek, yakın zamanda önemli kazanımlar elde edeceğiz.

Biz 6 yıla yayılmış bir programla yolma çıktık. Birinci 2 yıl bilgi üretimi, ikinci 2 yıl, hukukun belirlenmesi ve yönetmeliklerin oluşturulması ve üçüncü 2 yıl ise pazarlamanın ülke sathında yaygınlaşması için çalışacağız.

Ancak sosyal medyada ve bazı ulusal medyada yer alan haberlerde Solucan gübresi bir titan zinciri gibi tanıtılıyor.  ’10 bin solucan aldı 6 ayda zengin oldu’ biçiminde sunulan haberlere itibar etmeyiniz.

Bu gübre kimyasal gübre üretiminden daha zordur. Bu işe girecek olanların en az 600 bin Türk lirası sermaye ile başlamaları ve ilk üretimlerini hemen komşu tarlacılara satmaları gerekir. Bu başarılırsa olay kendiliğinden dalga/dalga ve adım/adım yayılacaktır.

Organik solucan gübresinin bir iş kesimine dönüşmesinin temelinde gıdalardaki yapay müdahalelerin insan sağlığını bozduğuna dair savlar yatıyor. Son yıllarda gıdaların sağlıksızlığından şikayetçi olan tüketici kesimin talebi organik gıdaya yöneldi. Organik gıdaya olan talebin artması, organik gübrelere olan talebi de doğal olarak artırdı “şeklinde konuşan Aydın; solucan gübresinin içerdiği mikro organizmalar besin maddeleri ve enzimlerle sıra dışı bir gübre olmak özelliği vardır.

Ancak bu gübrenin de her yörede toprak içerikleri dikkate alınarak seyreltilmiş veya yoğunlaştırılmış olarak ve yine ihtiyaca göre akıllı gübreler geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Doğal ve katı hali ile bile toprağın hidrojen potansiyelini düzenler.

Çoraklaşan topraklara verildiğinde toprakta yeniden bir organik yaşam başlattır, böylelikle kimyasal gübrelerin topraktaki yan etkilerini ortadan kaldırdığı gibi, bitkilerin beslenimini ve verim artışını sağlar Doğu Anadolu bölgesindeki bu çabayı bu yüzden önemsiyorum. Sayın Bekir Pamir’e deneyimini bu alana aktarmak üzere örgütlendiği için minnettarlığımı sunmak istiyorum” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir