TarımVizyon Dergisi – Solucan Gübresi Üreticileri İçin Yasallaşma Süresinin Sınırı Açıklandı.

4 Haziran 2018 / Comments (0)

HABERLER

10 ay içinde yasal konum kazanmayan solucan gübresi tesisleri kapatılacak. Tarım Bakanlığı İl Tarım Müdürlüklerine bir yazı göndererek Solucan gübresi üreticilerinin izlenmeye alınmasını ve 10 ay içinde izin için başvurarak yeterliliğini onaylatmayanların ise denetlenerek kapatılmasını ve ceza uygulanmasını istedi.

ANKARA – Türkiye, Solucan Gübresi Üreticileri Derneği Tosgeb’in girişimiyle bakanlık bürokrasisinin yönlendirmesiyle Türkiye’deki solucan gübresi üretiminin düzenlenmesini öngören yönetmelik bilindiği gibi Şubat ayının 23’ünde yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Tosgeb Derneği ve Tarım Bakanlığı Bürokrasisi Solucan gübresi üretim sürecinde uyulması gereken temel koşulları da tanımlayarak üreticilerden 10 ay içinde yasal konuma geçmelerini istedi. Bu konuda önceki gün İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine bir yazı gönderdi ve yazıya bir bilgi notu ekleyerek denetim sırasında nelere bakacaklarını ayrıntılı olarak anlattı. Bakanlığın gönderdiği yazıda Solucan gübresi üretim yöntemi ortamın koşulları nem ve yemde uyulması gerekli ölçülere de özetle değinildi.

Tosgeb Derneği Genel Başkanı Rasim Aydın: ” Bakanlık bu uygulama ile hem haksız rekabeti önlemiş olacak, hemde üretimi kayıt altına almış olacak, böylelikle ülkemizin gerçek üretim kapasitesini ve potansiyelini de öğrenmiş olacağız.”

Tosgeb Derneği Genel Başkanı Rasim Aydın TarımVizyon.com ‘un sorularını yanıtladı ve bakanlığın bu duyuru ile önemli bir görev yaptığını ifade etti.

Aydın şöyle devam etti. “Türkiye’nin solucan gübresi iş kesimi yaygın biçimde bireysel girişimcilerle oluştu. Zaten hiç kimse bu işe bilerek veya herhangi bir solucan gübresi işletmesinde çıraklık yaparak öğrenip girmiş değil, dağınık bir yelpazede kimi emekli parasını kimi bir küçük iş kurma hayalini solucan gübresi ile başarmak için yola çıktı. Bugün bizim derneğimize kayıtlı 3962 üyenin bile içinde balkonunda bir leğen içinde solucan gübresi üretmeye çalışan ve kendisini sanki büyük üretici imiş gibi sunanlar bile var. Bu kesimin sağlıklı ve güvenli gelişimi ise geleneksel ve amatör çabalarla aşılabilecek bir şey değil. Bu işe sermaye yatırıp markalaşma sürecine girecek girişimcilere ihtiyaç var.

İnanıyorum ki, bu duyuru ile birlikte tüm üreticilerimiz kendi durumlarını tekrar gözden geçirecekler. Bunların belki büyük bölümü küçük bir yapı içinde kendi ve komşularının gübresini üreterek devam edecek kimisi ise hobici olarak kalacak, diğer bir kesim ise sermaye sağlayarak kurulmuş büyük üreticilerin lisansı altında onlara ürün sağlayacak.

Bu yüzden önümüzdeki günlerde bakanlıkla tekrar bağlantıya geçerek özellikle bilgi ve bilginin lisanslı kullanımı üzerine bir hukuk oluşturmamız gerekiyor. Solucan gübresi üretmek kimyasal gübre üretmekten daha zor ve takip gerektiren bir iş. Halbuki halkımız bunun çok kolay bir iş olduğunu sanıyor. Bu alanda Türkiye’nin dünya çapında önder olabilmesi için çalışıyoruz. Bunu ancak bilimle  ve güvenilir bilgi ile sağlayabiliriz. Daha düzenlememiz gereken onlarca disiplin var. Buradaki en büyük memnuniyetimiz bakanlık bürokrasisinin şu ana kadar üreticilerimizin sorunlarını çözmede istekli ve azimli olmalarıydı. Umuyorum ki bu yaklaşımları sonuna kadar böyle devam etsin ve gerçekten ülkemizin kalkınmasında hep birlikte önemli bir adım atalım.

Biz Tosgeb olarak baştan beri bu işe yeni girecek olanlara üyelerimize hem de derneğimiz dışında olan ve farklı yapılanmalara giden üreticilere şunu söyledik. Bu iş bir titan zinciri değildir.

 İncelemeden medyada çıkan haberlere bakarak hayal görerek bu işe girmeyin. Gerçek bir girişimci iseniz bu işe girin dedik. O günlerde bizim bu sözlerimizi eleştirenler bile zaman içinde haklı olduğumuzu görüp sonradan teşekkür ettiler. Solucan gübresi organik bir gübredir, ancak artısı vardır. Doğrudan topraktaki organik maddeyi de besleyen enzimleri vardır. Bu açıdan eşsiz ve tektir. Solucan dışındaki diğer tüm hayvan  bokları işlenmeden gübre  niteliği kazanamıyor.

 Ancak Solucan gübresi solucandan dışkılandığı andan itibaren gübre niteliğine sahip tek organik gübredir.  Türkiyenin hemen  bir milyon ton  yıllık solucan gübresi üretmeye ihtiyacı vardır. henüz bu gerçeğin çok uzağındadır. Yıllık 20-30 bin ton seviyesindedir.

Bu alana büyük sermayenin girmesine ihtiyaç vardır. Bizim dernek olarak  üzerinde durduğumuz konu bu alanın yabancı sermayeye teslim olmaması ve yerli sermaye sahiplerinin bu alana girmeleridir. Bakanlığın tanıdığı bu 10 aylık süre  önemlidir. Burada gerçek üreticiler kendilerini belli edeceklerdir. Bu sürecin sonunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olarak üretim yapanların pazarını kırmaya yönelik fiyat politikası izleyen yasadışı üreticilerde artık bunu yapamayacaklardır.” dedi.

Tarım bakanlığının İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine gönderdiği yazının içeriği aşağıda sunulduğu gibidir.

Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin, Gübre Tesislerine Yönelik Denetimlerinde, Solucan Gübrelerinin Belgelendirilmesine Dair Genel Bilgiler.

Üretilerek veya ithal edilerek pazara arz edilen katı veya sıvı solucan gübreleri, 232/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Organik Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik” kapsamında, ülkemiz ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak sınıflandırılmış, katı ve sıvı solucan gübrelerine ülke genelinde bir düzenleme getirilmiştir. Bu itibarla; pazarda 2412 2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” kapsamında GKGM’ den işletme onay veya kayıt belgesi, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden de 23/02/2018 tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarımda Kullanılan Organik Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik” gereğince Lisans ve tescil belgesi alınması gerekmektedir.

Adı geçen belgelere sahip olmayan firmaların gerekli belgeleri 10 aylık bir geçiş süresi verilmesi, süre sonunda belgesiz etkinliklerine devam eden tesisler için cezai işlemlerin başlatılması büyük önem arz etmektedir.

KATI VE/VEYA SIVI SOLUCAN GÜBRELERİNİN  PAZARA ARZ EDİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Solucan gübrelerinin pazara edilebilmesi için aşağıdaki belgelerin sırası ile temin edilmeleri gerekmektedir. 1-24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan ürünler Yönetmeliği “ kapsamında GKGM ‘n den veya il müdürlükleri Hayvan Sağlığı ve yetiştiriciliği Şubesinden alınan işletme Onay veya İşletme Kayıt Belgesi. 2-Üretim yapan bir firma, 23/02/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarımda kullanılan Organik Mineral ve mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik” 7,11 ve 12’inci maddesinde belirtilen belgelerle Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nden (BÜGEM) alınan Üretim İzni, Lisans ve tescil Belgeleri.  

 SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM ARAÇLARI

Solucan Gübresi Üretim Sürecinde;

Toprak yüzeyine yakın yerlerde ve organik maddece çok zengin alanlarda yaşayan yüzey solucanlarndan olan Özellikle; Ayzenya Fetita (Savigny :Eisenia Fetita) olmak üzere Ayzenya Andrey (Bouche: Eisenia Andrei) Dendrobena Venata (Rosa: Dendrobaena Venata) Yudraylus Cenia ( Kinberg; Eudrilus Eugeniae) , Lumberus Ribelus (Hoffmaister: Lumbricus Rubellus), ve Periyaniks ekskuvadis (Pirrier: Perionyx Excavatus) çeşitleri kullanılmaktadır. Bu türlerin dışında toprakların farklı derinliklerinde yaşayan toprak solucanı çeşitleri ise bitkisel ve hayvansal kökenli organik malzemelerden solucan gübresi üretmek amacıyla kullanılmaktadır.

Solucan Yoğunluğu

Solucanların yığın içinde optimum yaşam koşullarının ve üreme oranların sağlanması için uygun olan solucan yoğunluğu metrekare başına 10.000 (10kg/m3) olmalıdır. Solucan Yemi Solucanlar ideal koşullarda vücut ağırlıklarından fazla besin tüketebilirler.

Solucan yemi;

Bitkisel ve hayvansal kaynaklı malzemelerin ayrı/ayrı veya karışık çürütülmesi sonucu elde edilebilmektedirler. Solucan gübresi üretiminde bitkisel kökenli organik malzemeler doğrudan kullanılacak ise veya hayvansal kökenli organik malzemeler ile karıştırılacak ise, bitkisel doku veya karışım mutlaka aerobik ön çürütme işleminden geçirilmelidir. Aksi taktirde solucanlar karışım içerisindeki bitkisel dokuyu kullanmadan sadece hayvansal doku ile beslenebilmekte ve elde edilen karışım solucan gübresi olarak adlandırılamamaktadır.  

 Nem

Solucanların büyüme hızı ile Organik atıkların nem içeriği arasında önemli bir ilişki vardır. Solucanlar derileri üzerinden nefes alırlar. Bu nedenle %50’den az nem içeriğine sahip yataklar solucanlar için tehlikelidir. Solucan yemi için ideal nem %70-90 arasında olsa da Ayzenya Fetita ve Andrey için organik atıkların en yüksek %80 nem içeriğine sahip olması bu çeşidin gelişimi için en uygun seviye olarak kabul edilmiştir.

Organik atıkların nem içerikleri ideal seviyeye getirilirken malzemenin en yüksek su tutma kapasitesi üzerinden yapılacak hesaplamalar, solucanın hareketliliği için daha uygundur. Nem seviyesinin sağlanması açısından da önemlidir.  

 Havalandırma

Organik atıklar ile beslenen solucan çeşitleri, moleküler oksijeni solunumlarında kullanırlar. Moleküler Oksije’nin sınırlandırıldığı koşullarda hareketliliği yavaşlar ve moleküler oksijensiz koşullarda ise hayatta kalamazlar. Solucan besinlerindeki yüksek yağ oranı veya aşırı nem gibi etkenler, yetersiz havalandırmayla birlikte moleküler oksijenin kesilmesi tehdidini meydana getirmektedir. Böylelikle solucan yataklarını da kapsayacak biçimde hatta tüm sistemde indirgen koşullar hakim olabilmekte ve ortam moleküler oksijenin yeterli miktarda bulunmadığı bir konuma geçmektedir. Vücut duvarından nefes alan solucanlar havasız koşullarda çok hassastırlar ve bu koşullarda kitlesel göç etmektedirler. Bu nedenle ortamdaki moleküler oksijen yani hava düzeyi %5 ten yüksek olmalıdır.

 Sıcaklık

Ülkemizin iklim koşulları Ayzenya Fetita gibi tropikal olmayan çeşitler için 25 Santigrat derece sıcaklık gelişim ve koza üretmesi için idealdir. Genellikle ısıtma sorunu olan bölgeler için bu rakam 18-22 Santigrat derece arasında tutulmaktadır. 9 Santigrat derecenin altında ve 30 Santigrat derecenin üzerinde solucan ölümleri görülmektedir.

Amonyak ve tuz kapsamı Bitkisel ve hayvansal kökenli organik atıklar ile beslenen solucan çeşitleri amonyak ve tuz içeriğine karşı oldukça hassastırlar. Amonyak veya ( Amonyum) tuz içeriği yüksek olan organik malzeme içerisinde ( taze kümes hayvanı atıkları gibi ) solucanlar yaşayamazlar. Organik malzemenin toplam amonyum içeriği (NH4-N) %0,1den ve toplam eriyebilir tuz içeriği ise %0,5’in altında olması gerekir.

Organik atıkların bu seviyelerin üzerinde amonyum veya tuz içermesi durumunda, ön çürütme veya yıkama gibi uygulamalar yapılarak malzeme solucanların tüketebileceği seviyeye getirilmiş olmalıdır. Ph (Potansiyel hidrojen)  Solucan gübresi üretiminde kullanılan solucanlar genellikle 5-9 arasındaki PH değerlerine toleranslıdır. Ortamın pH değeri nötüre ne kadar yakın ise, gelişim o kadar hızlı olmaktadır. Solucanlar bazik ortamdan daha çok asidik ortamı tercih ederler.

Solucan Gübresi Üretim Yöntemleri Solucan gübresi elde edilmesi için gerek yığın gerekse Sürekli Akış yöntemi gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunlardan yaygın olarak kullanılan veya kullanılabilecek olan aşağıda verilmiştir. Solucan gübresi üreticilerinin burada verilen yöntemlerin dışında işletmeler kendine özgü yöntemleri de kullanabilirler.

Küçük yataklarda üstten besleme ile solucan gübresi üretimi  Küçük yataklarda üstten besleme ile solucan gübresi üretimi genellikle kutular sandıklar veya kasalar içerisinde yapılmaktadır. Küçük yataklar genellikle 1 metre genişliğinde 2 metre uzunluğunda ve 30 santimetre yüksekliğinde olması tavsiye edilir. Kutunun, kasanın veya sandığın zemin kısmına biraz bitkisel kökenli atık veya kıyılmış kağıt serildikten sonra üzerine solucan yataklığı ( veya yem) ile beraber solucanlar ilave edilir.

Yerden yüksek yataklarda yapılan solucan gübresi üretimi de aynı mantık ile olmaktadır. Küçük yataklarda üstten besleme ile solucan gübresi üretiminde hazır kasalar kullanılmayacak ise, dikkat edilmesi gereken özellik alttan fazla suyun atılmasına olanak verecek deliklerin bulunması veya kasanın alt kısmanın delikli telden yapılması gereğidir.

Zemin yataklar veya sıralı yağınlar ile solucan gübresi üretimi

Toprak ile bağı kesilmiş yüzeyde hazırlanan sıralı yığınlar şeklinde oluşturulmuş yataklarda solucan gübresi üretimi, en basit hali ile solucan gübresi üretim etkinliğidir. Yığın yöntemiyle yapılan solucan gübresi üretiminde yatakların veya yığınların uzunluğu arazinin yüzey biçimine ve çapına göre ayarlanmalıdır. Bu biçim ve yöntemle yapılan solucan gübresi üretim işlemi doğrudan zemin üzerinde yapıldığı için solucanlar düzenli beslendiği sürece yığını terk etmezler. Bu biçimde yapılan Solucan Gübresi üretiminde yığınların ve yataklara serilen organik besin malzemesinin nem içerikleri buharlaşma veya sızıntı sonucunda hızla bir değişim gösterebilmektedirler. Bu nedenle zemin yataklı veya sıralı yığınlar ile yapılan solucan gübresi üretiminde ortam nemi sürekli gözlenmeli ve kontrol altında tutulmalıdır.

Beton veya plastik yataklı havuzlarda Solucan Gübresi Üretimi

Beton veya plastik havuzlarda ve yığının doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı biçimi ile üzerinin kapatıldığı alanlarda gerçekleştirilen Solucan gübresi üretimidir. Bu koşullarda yapılan solucan gübresi üretimi tıpkı küçük yataklarda üstten besleme ile solucan gübresi üretimine benzer solucanlara üstten besin ilavesi ile yapılmaktadır.

Sürekli Akış Sistemi /SAS ile yerden yüksek yataklarda Solucan Gübresi Üretimi  

Solucan ile, organik atıklardan, solucan gübresi üretilmesi genellikle yüzeye yakın kısımdaki 10-15 cm’lik alanda gerçekleştirmekte ve zamanla yataklardaki yığının alt kısımları solucan gübresi ile kaplanmaktadır. Tıpkı diğer solucan gübresi üretim sistemlerinde olduğu gibi solucanlar üstten beslenmekte, solucanlar üsteki taze besinlere doğru hareket etmekte ve alt taraftaki biriken solucan gübresi düzenli olarak otomasyonla alınabilmektedir. Alttaki ızgara aracılığı ile genelde de hidrolik olarak çalışan bir mafsallı kol ile çıkarılmaktadır. Sürekli akış ifadesi solucanların yataklarda rahatsız edilmeden gübrenin alındığını ifade etmektedir. Sıvı Solucan Gübresi Üretimi Sıvı Solucan gübresi; fiziksel ve/veya kimyasal ve/veya biyolojik işleme tabu tutulması sonucu elde edilen çözelti veya süspansiyon haldeki ürünlerdir.

 Üretilen/üretilecek sıvı solucan gübresinin bitkisel üretimde yapraktan uygulanası söz konusu ise ortama herhangi bir asitleyici malzeme ilave edilmeksizin uygulayıcı dozunda pH 5.0-5,5 aralığında bir solüsyon eldesi gerekir.

Bu ise yaklaşık pH 4.0 düzeyinde sıvı solucan gübresinin eldesini zorunlu hale getirmektedir. Sıvı Solucan gübrelerinin farklı yöntemlerle üretilmeleri de olanaklıdır.

Bunlar;

1–Katı Solucan gübresinin su ile işlenerek dönüştürülmesi ve dinlendirilmesi sonucunda elde edilir. Sıvılaştırılmış olan bu solucan gübresi genel olarak etkin havalandırmalı veya pasif olarak oksijen verilmeden Ph kararlı ve dengeli hale gelinceye değin bekletilir. İçindeki küçük parçacıklar süzme işlemi ile karışımdan temizlenir.

2- Katı Solucan Gübresi ile suyun özel geliştirilmiş teknik bir ünitede sıvı üzerine etki eden kuvvetler sonucunda, sıvı içermeyen küçük, boşluklar veya başka bir anlatımla hava kabarcıklarının oluşturulması ile NANO teknoloji kullanılarak elde edilir.

3 – Katı solucan gübresi ile suyun kimyasal ve biyolojik katkılar ile dönüştürülmesi sonucu elde edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir